kapitol_waszyngton2

kapitol_waszyngton2.jpg

Kopuły w tradycji architektonicznej - strona GNOSIS - przygotowanie: L.R.