eGNOSIS

 

Jerzy Prokopiuk w Irlandii, z wizytą u Andrzeja Milewskiego (2008)

Jerzy Prokopiuk i Jakub Czupryński - Heretyk jest sam dla siebie ortodoksem

Czas Wodnika. O gnozie, herezjach i antropozofii - Z Jerzym Prokopiukiem rozmawiają Marek Klecel i Zdzisław Skrok

Obraz duszy polskiej - Malują Jerzy Prokopiuk i Krzysztof Kłopotowski

Wywiad z Jerzym Prokopiukiem - Piotr Lewicz i Kamil Niedzielski  

Lech Robakiewicz - Jaki cel przyświecał powołaniu strony GNOSIS?

Lech Robakiewicz - Listy heretyckie

Lech Robakiewicz - Listy heretyckie. Ustęp II

Sprawozdanie fotograficzne L.R. z konferencji Pod Słońcem Gnozy

Sprawozdanie fotograficzne L.R. ze spotkania z Jerzym Prokopiukiem: Wyprawa śladami Graala - przygotowania

Sprawozdanie fotograficzne L.R. i M. Nabiałka z wykładu i seminarium J. Prokopiuka Siedem koncepcji zła

Sprawozdanie fotograficzne L.R. i Agnis Davidoff z wykładów Mikołaja Krawczyka o Abrahamie Abulafii

Sprawozdanie fotograficzne Lecha Robakiewicza z wykładu i seminarium J. Prokopiuka (przy współudziale Krzysztofa Dorosza) Skąd Zło (Untem Malum)

 

__________________________________________________________________
Tu zamieszczamy łącza do stron działu Rozmowy GNOSIS pomieszczonych w archiwum GNOSIS

Antropozofia stara jak ludzkość - Z profesorem Krzysztofem Maurinem rozmawia Izabella Zaremba-Szydłowska

Antropozofia jako język - Z Leszkiem Szkutnikiem rozmawia Izabella Zaremba-Szydłowska

Hermeneutyka i antropozofia - Z Leszkiem Szkutnikiem rozmawia Izabella Zaremba-Szydłowska
 


W sprawie wykorzystania zamieszczonych tekstów, prosimy o kontakt: gnosis@gnosis.art.pl 

powrót do głównej strony eGNOSIS     powrót do głównej strony GNOSIS