eGNOSIS

 

ANALIZA MARZEŃ SENNYCH
Według notatek z seminariów 1928-1930

Carl Gustav Jung


TREŚĆ

Seminarium 1
7 listopada 1928

Seminarium 2
14 listopada 1928

Seminarium 3
21 listopada 1928

 

Na początku listopada 1928 roku Jung rozpoczął seminarium poświęcone analizie marzeń sennych. Do końca 1930 roku uczestnicy zajęć spotykali się co tydzień z miesięcznymi lub dłuższymi przerwami wakacyjnymi. Spotkania odbywały się w każdą środę przed południem w pomieszczeniach zuryskiego Klubu Psychologicznego – owej porośniętej bluszczem, strzeżonej wieżyczkami willi przy Gemeindestrasse. Jeśli chodzi o dokumenty urzędowe dotyczące seminarium i samego Klubu, zachowało się ich niewiele. O ile przypominają sobie jeszcze żyjący uczestnicy tych zajęć, przywilej uczestniczenia w nich nie wiązał się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat poza składkami na herbatę. Każdy musiał prosić Junga o zgodę na uczestnictwo; wszyscy uczestnicy albo rekrutowali się spośród aktualnych pacjentów Junga lub innych zuryskich analityków, albo już odbyli analizę.
Nie ulega wątpliwości, że notatki z seminariów mają zasadnicze znaczenie w dziele Junga, wykazują one również inne doniosłe aspekty. Mamy tu do czynienia z wiernym oddaniem charakter stylu Junga – ba, nawet jego stylu rozmowy. Co do tego zgodni są wszyscy, którzy go dobrze znali, a zwłaszcza uczestnicy seminariów. „Te protokoły charakteryzują się bezpośredniością zapisu taśmy magnetofonowej, mimo że w owym czasie jeszcze magnetofonu nie znano” – zauważyła jedna z uczestniczek.
Seminaria Junga obfitują w materiał wcale nie reprezentowany w opublikowanych dotychczas pismach lub obecny jedynie w formie zalążkowej. Dla Junga zalążki te były nader zapładniające: miał on zwyczaj rozwijać swe idee w trakcie rozmowy. Publikowane w niniejszym tomie notatki z seminarium zawierają najpełniejsze przedstawienie jungowskiej metody amplifikacji stosowanej podczas analizy marzeń sennych jednego pacjenta oraz najbardziej szczegółowe przedstawienie terapii pacjenta płci męskiej – terapii prowadzonej osobiście przez Junga. W sumie teksty te pokazują Junga swobodnego i pewnego siebie, nieostrożnego i niedyplomatycznego, nie zważającego na powagę instytucji i osobistości, często dowcipnego, ba, posługującego się niekiedy bardzo soczystym dowcipem, wykazującego w swych odwołaniach i aluzjach niesamowitą erudycję, czułego na najsubtelniejsze echa dobiegające z od analizowanego pacjenta, zawsze wiernego sobie i swemu powołaniu.
 

Na naszych stronach zamieszczamy fragment Analizy marzeń sennych C.G. Junga, dzieła, które niebawem ukaże się nakładem Wydawnictwa KR, któremu za udostępnienie tekstu dziękujemy.

© Copyright for the Polish edition  by Wydawnictwo KR, Warszawa 2002; ©  Copyright for the Polish translation by Robert Reszke, Warszawa 2002.

powrót     powrót do głównej strony eGNOSIS