eGNOSIS

 

MYSTERIUM CONIUNCTIONIS.
STUDIA O DZIELENIU I ŁĄCZENIU PRZECIWIEŃSTW PSYCHICZNYCH W ALCHEMII

Carl Gustav Jung


TREŚĆ

Psychologiczna interpretacja procedury alchemicznej
Samopoznanie
Monocolus
Treść i znaczenie dwóch pierwszych etapów coniunctio
Trzeci stopień coniunctio: unus mundus
Jaźń i ograniczenie teoriopoznawcze
Posłowie

nacisnij by obejrzec powiekszenie

»Celem moim było ukazać możliwie najobszerniej, w jakiej mierze moja psychologia jest odpowiednikiem alchemii — albo na odwrót — pragnąłem tedy w dziele alchemicznym odnaleźć, obok kwestii religijnych, jego związki ze specyficznymi problemami psychoterapii. Sprawą centralną, zasadniczym problemem psychoterapii medycznej jest przeniesienie. Co do tego zgadzaliśmy się z Freudem całkowicie. I w tym wypadku udało mi się wykazać istnienie w obrębie alchemii odpowiednika, jakim jest wyobrażenie coniunctio (zjednoczenia), którego doniosłość uderzyła już Silberera. O odpowiedniości tej była mowa w Psychologie und Alchemie. Moje badania zostały uwieńczone opublikowaniem dwa lata później (1946) Psychologii przeniesienia i wreszcie pracy zatytułowanej Mysterium Coniunctionis (w latach 1955-1956). Mysterium Coniunctionis to konkluzja wynikająca z porównywania alchemii z moją psychologią nieświadomości.   W pracy tej raz jeszcze podjąłem problem przeniesienia i kontynuowałem mój pierwotny zamiar, którym było opisanie alchemii w całej rozciągłości — chodzi o swego rodzaju psychologię alchemii czy też alchemiczne ugruntowanie psychologii głębi. Dopiero w Mysterium Coniunctionis moja psychologia została na dobre osadzona w rzeczywistości i otrzymała jako całość historyczną podbudowę. Tak oto moje zadanie zostało wykonane, dzieło spełnione — stanęło już na własnych nogach. W chwili, gdy poczułem twardy grunt, dotarłem też do ostatecznej granicy tego, co mogłem ująć naukowo; dotknąłem transcendencji, istoty archetypu samego w sobie, a o tym nie da się już powiedzieć niczego naukowego«.
C.G. Jung - Wspomnienia, sny, myśli

Na naszych stronach zamieszczamy fragment Mystrium coniunctionis C.G. Junga, dzieła, które niebawem ukaże się nakładem Wydawnictwa KR, któremu za udostępnienie tekstu dziękujemy.

© Copyright for the Polish edition  by Wydawnictwo KR, Warszawa 2002; ©  Copyright for the Polish translation by Robert Reszke, Warszawa 2002.

powrót     powrót do głównej strony eGNOSIS