HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI

Hypnerotomachia Poliphili została wydana anonimowo w 1499 roku w Wenecji. Autor pozostawił w tekście podpis czytelny dla wnikliwych czytelników. Pierwsze litery rozdziałów tworzą zapis: Poliam Frater Franciscus Columna Peramavit. Notę tę potwierdzała notatka w egzemplarzu Hypnerotomachii w bibliotece jednego z klasztorów weneckich, pochodząca z 1512 roku, którą tam jeszcze w początkach XVIII wieku widziano - nie zachowała się do dzisiejszych czasów. Głosiła, że Franciscus Columna zwany też Colonną, wenecjanin i dominikanin, zapałał uczuciem do Hippolity, która w utworze występuje pod zdrobnieniem: Polia. Columna - pisał autor notki - żyje w Wenecji w klaszorze Św. Jana i Pawła.

Hypnerotomachia jest ozdobiona drzeworytami projektowanymi najprawdopodobniej przez samego Colonnę. Ich autor jest nieznany.
W erudycyjnym i pełnym erotyzmu dziele, każe Colonna swemu bohaterowi, Poliphilowi przebywać tajemnicze perypetie i obrzędy we śnie, podążać poprzez kraj miłości, by odszukać swą utraconą kochankę Polię. Poznajemy tu Poliphila jako wyznawcę nieokiełznanej pogańskiej obyczajowości.

Hypnerotomachia jest księgą, która w ciągu 500 lat obrosła legendą. Jest napisana tajemniczym językiem, w którym miesza się moc inkrustacji obcojęzycznych, nie pełniących jednak funkcji dekoracyjnych - są rozsianymi w treści książki swoistymi kluczami hipertekstowymi, odsyłającymi do dzieł hermetycznych, autorów, czy całych prądów filozoficznych.
Poza wersją włoską, autor wydał też i łacińską. Tajemnicza książka Colonny została też przełożona na wszystkie ważniejsze języki w niedługim czasie po opublikowaniu oryginału.

hypnerotomachia_i.jpg
hypnerotomachia_i
hypnerotomachia_ii.jpg
hypnerotomachia_ii
hypnerotomachia_iii.jpg
hypnerotomachia_iii
hypnerotomachia_iv.jpg
hypnerotomachia_iv
hypnerotomachia_v.jpg
hypnerotomachia_v
hypnerotomachia_vi.jpg
hypnerotomachia_vi
hypnerotomachia_vii.jpg
hypnerotomachia_vii
hypnerotomachia_viii.jpg
hypnerotomachia_viii
hypnerotomachia01.gif
hypnerotomachia01.gif
hypnerotomachia02.gif
hypnerotomachia02
hypnerotomachia03.gif
hypnerotomachia03
hypnerotomachia04.gif
hypnerotomachia04
hypnerotomachia05.gif
hypnerotomachia05
hypnerotomachia06.gif
hypnerotomachia06
hypnerotomachia07.gif
hypnerotomachia07
hypnerotomachia08.gif
hypnerotomachia08
hypnerotomachia09.gif
hypnerotomachia09
hypnerotomachia10.gif
hypnerotomachia10
hypnerotomachia11.gif
hypnerotomachia11
hypnerotomachia12.gif
hypnerotomachia12
hypnerotomachia13.gif
hypnerotomachia13
hypnerotomachia14.gif
hypnerotomachia14
hypnerotomachia15.gif
hypnerotomachia15
hypnerotomachia16.gif
hypnerotomachia16
hypnerotomachia17.gif
hypnerotomachia17
hypnerotomachia18.gif
hypnerotomachia18
hypnerotomachia19.gif
hypnerotomachia19
hypnerotomachia20.gif
hypnerotomachia20
hypnerotomachia21.gif
hypnerotomachia21
hypnerotomachia22.gif
hypnerotomachia22
hypnerotomachia23.gif
hypnerotomachia23
hypnerotomachia24.gif
hypnerotomachia24
hypnerotomachia25.gif
hypnerotomachia25
hypnerotomachia26.gif
hypnerotomachia26
hypnerotomachia27.gif
hypnerotomachia27
hypnerotomachia28.gif
hypnerotomachia28
hypnerotomachia29.gif
hypnerotomachia29
hypnerotomachia30.gif
hypnerotomachia30
hypnerotomachia31.gif
hypnerotomachia31
hypnerotomachia32.gif
hypnerotomachia32
hypnerotomachia33.gif
hypnerotomachia33
hypnerotomachia34.gif
hypnerotomachia34
hypnerotomachia35.gif
hypnerotomachia35
hypnerotomachia36.gif
hypnerotomachia36
hypnerotomachia37.gif
hypnerotomachia37
hypnerotomachia38.gif
hypnerotomachia38
hypnerotomachia39.gif
hypnerotomachia39
hypnerotomachia40.gif
hypnerotomachia40
hypnerotomachia41.gif
hypnerotomachia41
hypnerotomachia42.gif
hypnerotomachia42
hypnerotomachia43.gif
hypnerotomachia43
hypnerotomachia44.gif
hypnerotomachia44
hypnerotomachia45.gif
hypnerotomachia45
hypnerotomachia46.gif
hypnerotomachia46
hypnerotomachia47.gif
hypnerotomachia47
hypnerotomachia48.gif
hypnerotomachia48

powrót do strony MYSTERION     powrót do strony ILUMINATORNI GNOSIS