Azoth.

[Umieszczone na stronie Omnibus dzięki staraniu p. Macieja Nabiałka.]