Antonio Alvares da Cunha - wiersz będący połączeniem akrostychu, anagramu, labiryntu i notacji numerycznej 1673.