XVIII-wieczna grawiura przedstawiająca drzewo poznania dobra i zła, mające korzenie w niebie - po prawej stronie i piekle - po lewej. Geheime Figuren der Rosenkreutzer, 1785.