Erasmus Franciscus - Otwarty dom rozkoszy wyższego i niższego świata, Norymberga, 1676