Robert Fludd Utriusqe cosmi. Wykreślanie tabel astrologicznych, 1617-19.