Hans Holbein - Prządka
Gabinet Miedziorytów Państwowego Muzeum Pruskiej Własności Kulturalnej, Berlin.