Król Artur wydobywa miecz ze skały. Manuskrypt francuski z XIV w. Biblioteka Narodowa, Paryż.