Kształt i wymiary kosmicznego praczlowieka. Gujarat, XVII w.