Mapa dłoni z XVII-wiecznego podręczniak chiromancji.