Niemiecka księga losów w odnowieniu połączeń, XIV w.