Sandro Botticelli - ilustracja do Boskiej komedii Dantego, XV w., Biblioteka Watykańska.