Potrójna osoba Trójcy Św. W rogach symbole ewangelistów: orzeł - Jana (sant iehan), anioł - Mateusza (sant mathieu), wół - Łukasza (sant luc), lew - Marka (sant marc). Trójkąt poniżej Trójcy był powszechnie używanym w średniowieczu symbolem Trójcy Św.; na „belkach”pomiędzy ojcem, synem i duchem - napisy: nonest oraz est. Forma potrójnego oblicza, przejęta ze starożytności, została uznana za wyobrażenie heretyckie i papież Urban VIII w 1628 r. zabronił takiego przedstawiania Trójcy Św.
Drzeworyt. Francja 1524.