Wolny mularz zbudowany z materiałów i emblematów swej loży, 1754.