Homo zodiacus. Niemiecka ilustracja z XIV-wiecznego rÍkopisu astrologicznego.