Zdjęcia zrobione w Beziers w czasie pielgrzymki szlakiem katarów.
Opiekę naukową: historyczną i ezoteryczną nad wyprawą roztaczał i przewodził nią Jerzy Prokopiuk,
którego tu widzimy wśród pielgrzymów koło katedry.
Wrzesień 1995.

© Copyright by TadeuSz Serwatka