Zdjęcia zrobione pod murami Carcassonne w czasie pielgrzymki szlakiem katarów.
Opiekę naukową: historyczną i ezoteryczną nad wyprawą roztaczał i przewodził nią Jerzy Prokopiuk.
Wrzesień 1995.

© Copyright by TadeuSz Serwatka