Dysputa pomiędzy św. Dominikiem i Guilhabertem de Castres (katarem) - wizerunek z XIII wieku.
Biblioteka Arsenału. Paryż. [Patrz też: dysputa w Fanjeaux]