Foix - w wiekach XI-XV siedziba książąt de Foix, rodziny, która zapisała się chwalebnie w historii Langwedocji i Francji