Foix - książęta Foix chronili katarów, zaś wszystkie kobiety tego rodu stały się Doskonałymi.

© Copyright by TadeuSz Serwatka