Bulla papieża Innocentego IV z około 1254 roku wydana przeciw katarom. Po lewej ołowiana pieczęć.
Obok pieczęci rysunek katara na stosie.