Zdjęcia zrobione w Queribus w czasie pielgrzymki szlakiem katarów.
Komnata z pięknym sklepieniem we wnętrzu zamku.
Opiekę naukową: historyczną i ezoteryczną nad wyprawą roztaczał i przewodził nią Jerzy Prokopiuk.
Wrzesień 1995.

© Copyright by TadeuSz Serwatka