Zamek Quéribus - do 1255 pozostawa³ ostatnim punktem oporu katarów.