Pierwsza strona Rytuału katarskiego - pisanego w języku staroprowansalskim (langue d'oc).W tym samym tomie znajdował się wariant po łacinie. Manuskrypt pochodzi z lat 1250-1280. Zawiera także Nowy Testament w przekładzie na okcytański.
Jakkolwiek inne teksty spisane, bądź używane przez katarów są znane, ten pozostaje jedyną przetrwałą księgą, 
która była w rękach katarów w trzynastowiecznej Langwedocji i była przez nich używana.
Lyon, Biblioteka Miejska.