Ozyrys-Ach.Epoka Saicka VII-VI w przed Ch. Brąz. 18,2 cm wys. Narodowe Muzeum im. Puszkina

ozyrysach.jpg

Galeria De Aegypto - strona GNOSIS - przygotowanie: L.R.