Ozyrys. Okres Późny. Brąz.19 cm wys. Ermitaż, St.Petersburg

usire_10_ozyrys.jpg

Galeria De Aegypto - strona GNOSIS - przygotowanie: L.R.