gustav_klimt_portret_adeli_bloch-bauer_1907

gustav_klimt_portret_adeli_blochbauer_1907.jpg

Iluminatornia GNOSIS. Przygotowanie L.R.