gustav_klimt_portret_mady_primavesi_1912

gustav_klimt_portret_mady_primavesi_1912.jpg

Iluminatornia GNOSIS. Przygotowanie L.R.