POD SŁOŃCEM GNOZY

gnoza i gnostycyzmkonferencja Jerzego Prokopiuka

kino LUNA
Warszawa, ul. Marszałkowska 28
Warszawa - pomiędzy placem Zbawiciela a Unii Lubelskiej

Bilety do nabycia w kinie Luna, pół godz. przed I seansem danego dnia w cenie (55 zł/całość lub 25 zł/dzień).


3-4-5 czerwca 2011 rokuProgramPiątek 3 czerwca, godzina 10.00: uroczyste rozpoczcie konferencji

1. Jerzy Prokopiuk — O gnozie i gnostycyzmie - con amore
2. Prof. dr Zofia Rosińska — Gnoza i gnostycyzm jako alternatywa kulturowa
3. Prof. dr Leszek Kolankiewicz — Gnoza w szamanizmie
4. Mgr Edi Pyrek — Inicjacje szamańskie
5. Dr Jacek Sieradzan — Gnoza i magia w Dobrej Nowinie Jezusa z Nazaretu
6. Dr Artur Jocz Starożytny gnostycyzm

13.00-14.00 przerwa obiadowa

7. Mgr Zygfryd Klaus — Mity gnostyckie
8. Dr Marek Woszczek — Istota dualizmu manichejskiego
9. Mgr Krzysztof Janczuk — Gnoza i alchemia
10. Dr Bogdan Kos — Motyw gnozy w kabale żydowskiej
11. Mgr Yvonne Nowicka — Gnoza w sufizmie
12. Ks. Prof. dr Henryk Paprocki — Wątki gnostyczne i gnostyckie w mistyce prawosławnej
13. Mgr Adam Rosłan — Wątki gnostyczne u Klemensa z Aleksandrii i Orygenesa
14. Mgr Kacper Sokołowski — Wątki gnostyczne w mistyce Mistrza Eckharta


Sobota 4 czerwca, godzina 9.00

15. Mgr Mariusz Dobkowski — Dualizm umiarkowany i dualizm radykalny w religii katarów
16. Dr Izabela Trzcińska — Paradoksy renesansowego hermetyzmu
17. Prof. dr Józef Kosian — Gnoza Jakuba Boehmego i jego uczniów
18. Prof. dr Tadeusz Cegielski Różo-Krzyż a wolnomularstwo
19. Mgr Max Bojarski — Ikona G jako symbol gnozy w wolnomularstwie
20. Dr Maria Metzler — Gnoza w A.M.O.R.C.
21. Dr Błażej Gałkowski — Gnoza w rozumieniu Lectorium Rosicrucianum
22. Jerzy Prokopiuk — Czy antropozofia jest gnozą?

13.00-14.00 przerwa obiadowa

23. O. Marek Nowak O.P. — Ezoteryka francuska XVIII wieku (Martines de Pasqually i Louis Claude de Saint Martin)
24. Dr Sebastian Minor — Gnoza hrabiego de Saint Germain
25. Mgr Światosław Nowicki — Wątki gnostyczne w niemieckiej filozofii XIX wieku
26. Prof. dr Stanisław Pieróg — Mesjanizm w Polsce (Towiański i inni)
27. Mgr Bartosz Samitowski — Odrodzenie gnostycyzmu we Francji na przełomie XIX i XX wieku
28. Mgr Tomasz Duda — Agnostycyzm i gnoza - Kant i Steiner
29. Prof. dr Anna Mikołejko — Gnoza w teozofii
30. Mgr Piotr Plewa — Freud i gnoza
 

Niedziela 5 czerwca, godzina 9.00

31. Dr Z. W. Dudek — Czy Jung był gnostykiem?
32. Dr Tomasz Stawiszyński — Gnoza i mit w myśli Jamesa Hillmana
33. Dr Przemysław Sieradzan — Gnoza w ruchach neopogańskich
34. Dr Renata Furman — Gnoza i wicca
35. Dr Krzysztof Dorosz — Gnoza w oczach Voegelina i tzw. Tradycjonalistów
36. Dr Artur Cedro — Gnoza w oczach psychiatry
37. Prof. dr Jan Tomkowski — Gnoza w literaturze pięknej

13.00-14.00 przerwa obiadowa

38. Prof. dr Elżbieta Biernat — Gnoza w kulturze i literaturze rosyjskiej
39. Dr Monika Rzeczycka — Czy Sołowiow był gnostykiem?
40. Dr Diana Oboleńska — Antropozofia w Rosji - Biełyj i inni
41. Dr Anna Chudzińska-Parkosadze — Gnoza w powieści Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata
42. Dr Krystyna Bezubik — Gnoza w dziele Tadeusza Micińskiego.
 


Zakończenie konferencji - bankiet wieńczący obchód
80 rocznicy urodzin Jerzego Prokopiuka.


Zapraszamy!

powrót do strony g³ównej GNOSIS     © Copyright by tCHu 2001-2011