Tadeusz Doktór (ur. 1950 r.), psycholog, pracownik naukowy UW. Opublikował m.in.: Spotkania z astrologią (1987), Taiji. Medytacja w ruchu (1988), Dzieci Wodnika (1988), Ruchy kultowe w Polsce (1991).

Materiały do bibliografii prac Rudolfa Steinera
w języku polskim

Tadeusz Doktór

Przekłady dzieł i wykładów R. Steinera na język polski mają na ogół charakter amatorski i najczęściej są to maszynopisy krążące w wielu środowiskach zwolenników i sympatyków antropozofii. Z tego względu opracowanie systematycznej bibliografii jest przedsięwzięciem dość trudnym. Niniejsza bibliografia jest jedynie wstępem do dalszych poszukiwań w tej dziedzinie.

 

1. Pisma

 

Zarys teorii poznania w światopoglądzie Goethego, tłum. St. Walewski, maszynopis, s. 119. (GA 1).

Prawda a nauka, tłum. St. Walewski, maszynopis pow.. Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, Warszawa 1936, s. 96, (GA 3).

Filozofia wolności, tłum. K.M. Wołowski, F. Hoesick. Warszawa 1929, s. 243, (GA 4).

Mistyka w zaraniu nowoczesnego życia duchowego oraz jej stosu­nek do dzisiejszego poglądu na świat, tłum. K. Homolacs, maszynopis, s. 130, (GA 7).

Chrześcijaństwo jako rzeczywistość mistyczna a misteria dawnych czasów, tłum. M. Neuman-Hiszpańska, maszynopis. s. 149, (GA 8).

Przygotowanie do nadzmysłowego poznania świata i przeznaczeń człowieka, tłum. Jan Rundbaken. Gebethner i Wolff, Warszawa 1912, s. 183, (GA 9).

Teozofia (Człowiek i świat w świetle Antropozofii), tłum. St. Walewski. s. 166. (GA 9).

Jak uzyskać poznanie wyższych światów, tłum. J. Rundbaken. (GA 10).

Jak uzyskać poznanie wyższych światów, tłum. W. Wolański i H. K.. Wileńskie Kolo Antropozoficzne, Wilno 1926, s. 210. (GA 10).

Kronika Akasha, tłum. J. Rundbaken. Gebethner i Wolff, Warsza­wa, s. 179, (GA 11).

Wiedza tajemna w zarysie, tłum. M.K. Wołowski. Polskie Towa­rzystwo Antropozoficzne, Warszawa 1938, maszynopis pow., s. 238, (GA 13).

Duchowi przewodnicy człowieka i ludzkości. (GA 15).

Jedna z dróg samopoznania człowieka, (GA 16).

Zasadnicze podstawy nowego ustroju nowego społeczeństwa i państwa, tłum. J. Siedlecka i T. Witkowski. Gebethner i Wolff. Warszawa 1927, s. 151. (GA 23).

Sedno kwestii społecznej, tłum. M. O. i M. W., Polskie Towarzy­stwo Antropozoficzne. Warszawa 1938, s. 108, (GA 23).

Rudolf Steiner o sobie (fragmenty), oprac. J. Chudzikowska, maszynopis, s. 42, (GA 28).

 

2. Wykłady R. Steinera (maszynopis lub masz. powiel.)

 

Święto Bożego Narodzenia jako znak zwycięstwa słońca, wykład, 24.12.1905, s. 19.

U bram teozofii, 14 wykładów w Stuttgarcie, 22.08-4.09.1906, tłum. Z. Soczyńska, s. 138, (GA 95).

Krew jest sokiem zgoła osobliwym, wykład w Berlinie, 25.10.1906, s. 32.

Teozofia Różokrzyżowców, 14 wykładów, Monachium 22.05.-6.08.1907, s. 94, (GA 99).

Boże Narodzenie, Berlin 13.12.1907, tłum. H. Dobrzyńska, s. 11.

Apokalipsa św. Jana, wykłady w Norymberdze, od 17.05.1908 (tłum. skrócone), s. 146, (GA 104).

Ewangelia św. Jana, 16-31.05.1908, Hamburg, s. 223, (GA 103).

Wszechświat, Ziemia, człowiek, wykłady, 14-11.08.1908, tłum. H. Dobrzyńska i M. Przyborowska, s. 237. (GA 105).

Egipskie mity i misteria, wykłady w Lipsku, 2-14.09.1908, tłum. K. Homolacs, s. 192.

Praktyczne kształcenie myślenia, wykład Karlsruhe, 18.01.1909, tłum. K. Wołowski, s. 22.

Duchowe dzwony wielkanocne, wykłady w Kolonii, 10-11. 04.1909, s. 13.

Święta Wielkanocne, 2 wykłady w Kolonii, 10-11.04.1909, s. 27.

Duchowe hierarchie oraz ich odzwierciedlenie w ciele fizycznym, 10 wykładów. Dusseldorf, 12-18.04.1909, tłum. K. Homolacs, s. 203. (GA 110).

Ewangelia św. Jana w stosunku do trzech innych Ewangelii a w szczególności do Ewangelii św. Łukasza, wykłady w Kassel 24.06­-7.07.1909, s. 333.

Choinka jako symbol, Berlin, 21.12.1909, tłum. H. Dobrzyńska, s. 11.

Mikrokosmos i makrokosmos, 11 wykładów. Wiedeń, 21­-31.03.1910, s. 237, (GA 119).

Impuls Chrystusowy i rozwój świadomości jaźniowej, 7 wykładów, Berlin, 23.10.1909-2.05.1910, s. 17, (GA 116).

Ponowne pojawienie się Chrystusa w ciele eterycznym, wykład w Stuttgarcie, 6.03.1910, s. 15.

Grzech pierworodny i łaska, wykład w Monachium, 3.05.1911, s. 16.

Przejawy karmy, wykłady w Hamburgu, 15-18.05.1910, s. 280, (GA 120).

Zielone świątki jako święto wolnej indywidualności, wykład w Hamburgu, czerwiec 1910, s. 21.

Misje poszczególnych dusz narodów w związku z germańsko-pół­nocną mitologią, wykłady w Christianii, czerwiec 1910, s. 92, (GA 121).

Tajemnice stworzenia świata zawarte w Biblii, 10 wykładów w Monachium, 16-26.08.1910, tłum. A. Berlinerowa, s. 157. (GA 122).

Ewangelia św. Mateusza, 1-12.09.1910, s. 197, (GA 123).

Od Jezusa do Chrystusa, 10 wykładów, Berlin 5-14.10.1911, s. 10, (GA 131).

Śmierć i nieśmiertelność w świetle wiedzy duchowej, wykład w Berlinie, 26.10.1911, tłum. H. W., s. 27.

Boże Narodzenie - święto inspiracji, wykład w Berlinie, grudzień 1911, tłum. H. Dobrzyński, s. 28.

Reinkarnacja i karma i ich znaczenie w dzisiejszej kulturze, 3 wy­kłady w Berlinie, 23.01-5.05.1912, s. 27.

O jestestwach duchowych w ciałach niebieskich i królestwach przyrody, 10 wykładów, Helsingfors 3-14.04.1912, s. 217, (GA 136).

Moralność antropozoficzna, 3 wykłady w Norrkoping, 28­-30.05.1912. tłum. Z. Próchnicka, s. 67, (GA 155).

Ewangelia św. Marka, wykłady w Bazylei, wrzesień 1912, s. 137.

Ezoteryczne badania życia pomiędzy śmiercią a nowym narodze­niem, 17-20.02.1913, s. 43, (GA 140).

Chrystus w czasach misterium Golgoty - Chrystus w XX wieku, wykład w Londynie. 2.05.1913, s. 11.

Impuls Michaelowy a misterium Golgoty, wykłady w Stuttgarcie, 13, 20.05.1913, s.l 1.

Świat duchowy a wiedza duchowa, wykład w Berlinie, 30.10.1913, tłum. J. Ch., s. 27.

Myśl ludzka i myśl kosmiczna, 4 wykłady, Berlin 18-24.01.1914, s. 81, (GA 151).

Dusza ludzka za życia i po śmierci, 26.11.1914, tłum. J. Chudzi­kowska, s. 27.

Moralne przeżycie barw i świata dźwięków, 3 wykłady w Dornach, 1.01.1915, s. 40.

Czym może być duchowe poznanie dla człowieka zarówno w ciężkich jak i szczęśliwych chwilach życia, 15.01.1915, tłum. H. D. i M. P., s. 19.

Śmierć jako przemiana życia, 2 wykłady w Hanowerze i Norym­berdze, 19.02.1915, 10.02.1918, s. 64.

Mit o Baldurze i misterium wielkopiątkowe, 2 wykłady, 2­-3.04.1915, tłum. H. Dobrzyńska i M. Przyborowska, s. 51.

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, Dornach 3.04.1915, tłum. A. Chyl, s. 13.

Narodziny świadomości jaźni po śmierci. Przeżywanie skutków swych czynów, wykład w Stuttgarcie, 23.11.1915, s. 21.

Dzień Zaduszny, wykład w Berlinie, 7.12.1915, s. 10.

Konieczność i wolność w dziejach świata i w działalności człowie­ka, 5 wykładów, Berlin, 25.01-8.02.1916, s. 83, (GA 166).

Zadania wiedzy duchowej i jej budynek w Dornach, 11.01.1916, tłum. J. Chudzikowska, s. 35.

Materiały do poznania misterium Golgoty, 8 wykładów, 27.03-24.08.1917, s. 232, (GA 175).

Tajemnica sobowtóra. Geografia medyczna, wykład w St. Gallen, 16.11.1917, s. 31.

Et incarnatus est, wykład w Bazylei, 23.12.1917.

Rozważania ezoteryczne. Jak znajdę Chrystusa?, wykład w Zury­chu, 16.10.1918.

Nad czym pracuje anioł w ciele astralnym?, 9.10.1918, s. 17.

Wprowadzenie do eurytmii, wykład w Dornach, 5.04.1919, s. 16.

Inkarnacja Lucyfera i Arymana. Przygotowywanie inkarnacji Ary­mana w dzisiejszych czasach, wykład w Bernie, 4.11.1919, s. 15. (GA 190).

Posłannictwo Michaela, 6 wykładów, 21.03.1919, tłum. K. Homo­lacs, s. 133. (GA 194).

Sylwester świata i myśli noworoczne, wykłady w Stuttgarcie, 21.12.1919-1.01.1920, s. 51, (GA 195).

Wiedza duchowa i medycyna, 20 wykładów w Dornach, 21.03­-9.04.1920, tłum. J. Osetek, s. 366, (GA 312).

Filozofia Tomasza z Akwinu, 3 wyklady, Dornach 22, 23, 29.05.1920, s. 96, (GA 74).

Myśl Wielkanocna, wykład w Dornach, 27.03.1921. s. 15.

Jezus czy Chrystus, wykład w Chrystianii, 29.11.1921, tłum. J. Chudzikowska, s. 29.

Zagadnienia ludzi i odpowiedzi kosmosu, 25.06.1922, s. 19.

Jak dalece misterium Golgoty nadaje sens całemu rozwojowi Ziemi, wykład w Oxfordzie, 1922, s. 14.

Kurs ekonomii społecznej, 14 wykładów, 1922, tłum. M.P. Or­setti, s. 18, (GA 340).

Stosunek świata gwiazd do człowieka oraz człowieka do świata gwiazd, 7 wykładów w Dornach, 26.11-22.12.1922, tłum. A. Ch., s. 96. (GA 219).

Kształtowanie losu w czasie snu i na jawie (Duchowość zawarta w mowie i głos sumienia), Brno, 5.04.1923, tłum. J. Wilczyńska, s. 25.

Zesłanie Ducha Świętego a posłannictwo antropozofii, wykład w Chrystianii, 17.05.1923, tłum. H. Dobrzyńska, s. 35.

Imaginacja Michaelowa, Dornach, 18.11.1923, s. 11.

Ukształtowanie misteriów, 14 wykładów w Dornach, 23.11-23.12.1923, s. 115, (GA 232).

Ezoteryczne rozważania dotyczące związków karmicznych, wykła­dy w Domach i innych miastach, 28.01-28.09.1924, wykłady I-XI i XXII-XXVIII (GA 235-240).

Metodyka nauczania i warunki zbiorowego wychowania, 5 wykła­dów, Stuttgart 7-15.04.1924, s. 61, (GA 308).

Eurytmia jako mowa widoma, Dornach, 24.06.1924, s. 25.

Świadomość wtajemniczonych. Prawda i błąd w zakresie badań duchowych, 11 wykładów, Torquai 11-22.08.1924, s. 290.

powrót do strony GNOSIS 1     powrót do strony głównej GNOSIS