Projekt okładki - Lech Robakiewicz

PARADYGMAT WYOBRAŹNI
KRZYSZTOF MAURIN
TRADYCJA I ZMARTWYCHWSTANIE CZ. II
na gÓrze helikonu
RAINER MARIA RILKE
SĄD OSTATECZNY
opowieŚci wizjonerskie
JORGE LUIS BORGES
PISMO BOGA
JAN ANKER LARSEN
MOWA NIEBIAŃSKA
DRZEWO ŻYCIA

W miarę możności, z czasem,
będziemy udostępniać coraz
więcej tekstów.
poczta-e: gnosis@gnosis.art.pl

powrót na główną stronę GNOSIS

GRAFIKA
LECH ROBAKIEWICZ

© Copyright by tCHu 1993-2003                              Księgarnia tCHu