Projekt okładki - Lech Robakiewicz

TREŚĆ
MIŁOść i przyjaźń
MOTTO
LUDWIG KLAGES
EROS KOSMOGONICZNY
TADEUSZ KOBIERZYCKI 
RELIGIJNOŚĆ KOBIECA
RENE NELLI
MIŁOŚĆ I MITOLOGIA SERCA
RENE NELLI
KOBIECE CIAŁO A ŚWIAT WYOBRAŹNI
PIOTR TEDERKO
PRAWDA I NATURA U PLATONA
ROBERT ZABOROWSKI
ROZWÓJ CZTEROELEMENTOWEGO MODELU PRZYJAŹNI W LIZYSIE PLATONA 
CEZARY ŻECHOWSKI
POŚWIADCZENIE »EROTIKON OMMA« W FAJDROSIE PLATONA
JAMES HILLMAN
POTHOS: NOSTALGIA PUERI AETERNI
PARADYGMAT WYOBRaŹni
MALCOLM GODWIN 
ANIOŁY - ZAGROŻONY GATUNEK
na gÓrze helikonu
steve kravette
Medytacja – przygoda bez gRanic
FRANZ KAFKA 
ZREZYGNUJ Z TEGO, ZREZYGNUJ!
JORGE LUIS BORGES 
WIERSZE
LECH ROBAKIEWICZ
PIECZĘĆ PIECZĘCI
MAREK G. SAWICKI
PRZEWODNIK PO LABIRYNCIE
ROZMOWY GNOSIS
SIWA WCIĄŻ TAŃCZY - ROZMOWA Z RASZMI HEGDE GOPI
W miarę możności, z czasem,
będziemy udostępniać coraz
więcej tekstów.
poczta-e: gnosis@gnosis.art.pl

powrót na główną stronę GNOSIS

GRAFIKA
MICHAŁ BENYSEK
WOLFGANG HUTTER

ANITA JAGODZIńSKA
GUSTAVE MOREAU
LECH ROBAKIEWICZ
HENRYK WANIEK

© Copyright by tCHu 1993-2003                              Księgarnia tCHu