Okładka wyrobu Lecha Robakiewicza

TREŚĆ (njprwdpnj)
Aurea Catena Gnosis
MANI
KEPHALAIA ProroKA 
SŁODKIE NAUCZANIE BEZGRZESZNEGO
EGZEGEZA O DUSZY  (NAG-HAMMADI)
ANTHROPOS I SOPHIA
BARTOSZ JASTRZĘBSKI
NOC JAKO CZAS OCZEKIWANIA PRAWDY - NOVALISA APOLOGIA MROKU I UMIERANIA.
Krzysztof MAURIN
Jean GEBSER 
SŁAWOMIR GOŁASZEWSKi
MUZYKA  
andrzej nowicki
TADEUSZA MICIŃSKIEGO SUBIEKTYWIZACJA I PLURALIZACJA LUCYFERYZMU   
WŁODZIMIERZ SOŁOWJOW 
PROCES MITOLOGICZNY W STAROŻYTNYM POGAŃSTWIE
ex oriente lux
x
x  
PARADYGMAT WYOBRaŹni
NATALIA CZARMIńska
czas snu
ŚWIATOSŁAW F. NOWICKI
HARMONICZNY  SYSTEM  UKŁADU  SŁONECZNEGO

 
na gÓrze helikonu
X
X   
opowieŚci wizjonerskie
LECH ROBAKIEWICZ
TE SŁOWA cz. ii
EWA SEYDLITZ
MOC JEST Z NAMI
KSIĄŻKI STARE I NOWE
MARIUSZ DOBKOWSKI
MATRIX, CZYLI FILMOWE ODCZYTANIE GNOZY
PIESZCZOTY OSTEM
JERZY PROKOPIUK
CZY GEJ MOże być zbawiony?
KRONIKA GNOSIS

W miarę możności, z czasem,
będziemy udostępniać coraz
więcej tekstów.
poczta-e: gnosis@gnosis.art.pl

powrót na główną stronę GNOSIS

GRAFIKA
ANNA MARIA BAUER
ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
MICHAŁ BENYSEK
PIOTR KWIATKOWSKI
LECH ROBAKIEWICZ

© Copyright by tCHu 1993-2003                              Księgarnia tCHu