BOHDAN KOS

Bohdan Kos (ur. 1941) – fizyk teoretyk, filozof, poeta. W latach sześćdziesiątych we Wrocławiu wraz z Ryszardem Turkiewiczem formułuje idee Hermetozy. Zasadę nieuczestniczenia w oficjalności, uprywatnienia twórczości; pisanie ma być rodzajem celebracji przyjaźni i służyć małej grupie przyjaciół. Po wyjeździe do Warszawy Hermetoza staje się Hermetozą otwartą. Zawarty w nazwie oksymoron ma odzwierciedlać sytuację metafizyczną człowieka zawsze zawieszonego między otwarciem a zamknięciem, izolacją a partycypacją. Powstaje warszawsko-wrocławskie czasopismo Łono wydawane w maszynopisie w 10 egzemplarzach. Jeden z jego istotnych działów stanowi zapis snów osób związanych z periodykiem. Dom przy Jagiellońskiej 28 zdawał się w tych latach realizować ideę wyspy szczęśliwej na peryferiach beznadziei PRL-u.

W latach osiemdziesiątych sytuacja zmusza grupę do zajęcia się obcą im duchowo działalnością polityczną. Powstaje podziemne wydawnictwo LOS, którym Bohdan Kos współkieruje. Wydawnictwo zachowuje duży stopień niezależności - także od struktur podziemnych. Od 1991 jest prezesem Fundacji i Wydawnictwa Tikkun.

W roku 1992 B.K. wydaje tom poezji Podróż złudna. Publikuje w Odrze, Znaku, Kulturze niezależnej, Manuskripte, Muschelhaufen oraz Gnosis. Jest współautorem przekładu kabalistycznych tekstów: Sefer Jecira oraz Sefer ha-Bahir. Od 1999 roku uczestniczy w polsko-niemieckim przedsięwzięciu poetyckim Orfeusz.

Artykuły w GNOSIS: Kilka podstawowych pojęć Kabały i mistycyzmu żydowskiego, Istota z piór i nicości - Gnosis 10, Upadek - Gnosis 12
Przekłady w GNOSIS:
Sefer Jecira - Gnosis 7

Kontakt: gnosis@gnosis.art.pl

powrót do głównej strony GNOSIS