JERZY PROKOPIUK


Jerzy Prokopiuk (1931-2021) – religioznawca, filozof, psycholog, gnostyk, antropozof - znany przede wszystkim jako tłumacz i popularyzator literatury humanistycznej (głównie ezoterycznej, religioznawczej, filozoficznej i psychologicznej) z niemieckiego, angielskiego i francuskiego obszaru językowego; twórca i redaktor naczelny Gnosis oraz prezes honorowy Klubu Gnosis.

Do autorów 129 przełożonych przezeń (i wydanych w latach 1957-2008) książek należą m.in. Mistrz Eckhart, Anioł Ślązak, Telemann, Goethe, Schiller, Novalis, Hegel, Schleiermacher, R. Steiner, G. Wehr, E. Bock, Freud, Jung, E. Neumam, Pauli, Kerenyi, Max Weber, W.F. Otto, van der Leeuv, U. von Balthasar, C.F von Weizsacker, E. Junger (litereatura niemiecka), R. Benedict, Fromm, Galbraigth, Hillman, A. Huxley, E.O. James, P. Johnson, Koestler, Laing, S. Leak, Mayendorff, D. Morris, S. Runciman (literatura angielska i amerykańska), Eliade i Sedir (literatura francuska), jak również H. Hesse, B. Goetz i M. Ende (beletrystyka). Kilkanaście przełożonych przezeń książek, nie zostało jeszcze wydanych. Jego dokonania translatorskie zostały uwieńczone nagrodą Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmsztacie w roku 1987, zaś w dwa lata później został laureatem nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Wspomnieć nadto należy, iż Jerzy Prokopiuk był autorem niemal pięciuset esejów, artykułów i wywiadów – publikowanych tak w periodykach naukowych, jak i zwróconych do szerszej publiczności, w prasie kulturalnej. Od lat sześćdziesiątych prowadzi też bogatą działalność odczytową.

Dotychczas ukazały się następujące książki Jerzego Prokopiuka:

 

Labirynty herezji, Warszawa 1999,

Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis aeterna, doM wYdawniczy tCHu, Warszawa 2000.

w 2001 roku tom trzeci: Nieba i piekła,

w 2003 — kolejne: Szkice antropozoficzne i pierwszy tom Zapisków życia duchowego — Światłość i radość - Inspiracje i refleksje,
Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka. Inspiracje i refleksje, 2004,

Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka, 2004,
Proces Templariuszy (Biblioteka GNOSIS, tCHu, 2005 - rozwinięcie eseju umieszczonego na stronie GNOSIS)

Dzieje magii, tom 1, 2006,

Dusza Ludzka. Oś Świata - 2007, Piękno jest tylko gnozy początkiem - 2007,

Matrix czyli okultystyczny bróg, 2008,

Herezja znaczy wolność, 2008,

Mój Jung, 2008,

Hermes - wysłannik bogów, 2008.

Światłość i Radość - tom I, doM wYdawniczy tCHu, Warszawa 2016.

Światłość i Radość - tom II, doM wYdawniczy tCHu, Warszawa 2018.

Światłość i Radość - tom III, doM wYdawniczy tCHu, Warszawa 2021 (w przygotowaniu).

 

 

Artykuły w GNOSIS:

 

Słowo wstępne - Gnosis 1, Christengemeinschaft (Społeczność Chrześcijan), czyli odnowa Chrześcijaństwa, część I, Pech czy reguła? O pewnym haśle w Encyklopedii Katolickiej - Gnosis 2, Christengemeinschaft (Społeczność Chrześcijan), czyli odnowa Chrześcijaństwa, część II - Gnosis 5, Steinerowska demonozofia, Christengemeinschaft (Społeczność Chrześcijan), czyli odnowa Chrześcijaństwa, część III - Gnosis 7, Mówi Intermediarius - Gnosis 10, Zdążyć przed apokalipsą, czyli jak uniknąć antropoentropii Marka Chlebusia - Gnosis 11, Bogami jesteście -  Gnosis 12
Przekłady w GNOSIS: Gerhard Wehr
Przed Horyzontem ezoteryki, Steve Kravette Medytacja, Michael Ende Cyrk Płonął - Gnosis 1, Steve Kravette Medytacja - Gnosis 2, Hugo Reimann Manicheizm - chrześcijaństwo wolności, Emil Bock Pierwotne chrześcijaństwo - Gnosis 3, Carl Gustav Jung - Droga do nieświadomości, Steve Kravette Medytacja - Gnosis 4,  James Hillman Pothos: nostalgia pueri aeterni, Steve Kravette Medytacja - Gnosis 6, Steve Kravette Medytacja - Gnosis 7, Psalmy manichejskie, Steve Kravette Medytacja - Gnosis 8, Poimandres, Steve Kravette Medytacja - Gnosis 9

 

 

Teksty Jerzego Prokopiuka zamieszczone w eGNOSIS:

Matrix — raz jeszcze
Matrix – świat gnostycki. (Drążenie tła)
„Ja” człowieka a milczenie
Manicheizm - religia światłości
Drzewo Życia i Drzewo Poznania. Mistyka i gnoza - odrębności i podobieństwa
Jestem heretykiem. Ogdoada gnostycka
Ecce Homo. O Maksymilianie Wołoszynie, poecie i antropozofie
Nie ma Krzyża bez róży
Moja wizja Bóstwa
Droga do wtajemniczenia
Gnoza i ja - raz jeszcze
Sny umierających
Rolnictwo biodynamiczne
Trzy mało znane metody medytacyjne niemieckiej psychoterapii
„Słoń” jako taki
Heros Harry Potter
Diabeł, seks i śmierć. Gnostyckie fascynacje Lawrence’a Durrella - cz. I.
Światłość i radość. Zapiski z życia duchowego. Inspiracje i refleksje,
Gnoza, gnostycyzm i manicheizm. Apologia pro domo sua,

Wtajemniczenie spontaniczne. Cień,

Miłość, dobro i zło w myśli Rudolfa Steinera,

Mity Parsifala i Fausta – stany rozwoju samoświadomości Europejczyka,

O prawdzie,

O życiu duchowym
Trubadurzy - kryptokatarzy?
Gnoza i gnostycyzm 

O wierze

Proces Templariuszy

Pośmiertny sen miłośnika chłopców

III Wojna światowa. Właśnie się rozpoczęła?

Bóg, Szatan, Hiob

New Age Movement.Podstawowe kategorie pojęciowe

Wieża — od symbolu do archetypu

Impresje wizjonetyczne
 


Wywiady:

 

Heretyk jest sam dla siebie ortodoksem
Obraz duszy polskiej

Czas Wodnika. O gnozie, herezjach i antropozofii
 

 

 

powrót do głównej strony GNOSIS