PIOTR KWIATKOWSKI

Piotr Kwiatkowski urodził się w 1961 roku. 

Jest poetą, kompozytorem, uprawia również twórczość plastyczną - głównie rysunek ołówkiem i piórkiem. 
Wydał tomiki wierszy: Ars magna, b oraz Opowiadania. Poezje i rysunki publikował w Gnosis. Mieszka w Warszawie.

Patrz również: Galeria Gnosis

 

Kontakt: paragnomen@go2.pl  lub  gnosis@gnosis.art.pl

powrót do strony autorów GNOSIS     powrót do głównej strony GNOSIS