ŚWIATOSŁAW FLORIAN NOWICKI

Światosław Florian Nowicki, ur. 25 stycznia 1947 r., syn prof. filozofii, Andrzeja Nowickiego. Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969-1981 wykładał filozofię na różnych warszawskich uczelniach. Tłumacz, znawca i komentator filozofii Hegla. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Pracuje głównie dla Biblioteki Klasyków Filozofii Wydawnictwa Naukowego PWN. Ma w dorobku m.in. przekład Encyklopedii nauk filozoficznych Hegla i trzytomowych Wykładów z historii filozofii tegoż filozofa. Od 1984 roku zajmuje się również astrologią – głównie w aspekcie teoretycznym. Opublikował wspólnie z Wojciechem Jóźwiakiem książkę astrologiczna, pt. Cykle zodiaku. Od 1990 roku współpracuje wielorako z Jerzym Prokopiukiem. Prowadzi własne badania teoretyczne na temat harmonii sfer niebieskich. Od 1994 roku utrzymuje robocze kontakty z kilkoma osobami praktykującymi na gruncie polskim channeling. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Gnosis. Od 16 października 2000 przewodniczący Klubu GNOSIS.

Jako przewodniczący Klubu GNOSIS proponuje linię programową idącą w kierunku luźniejszego rozumienia terminu „gnoza” i koncentrowania się nie tyle na kontynuacji jej tradycyjnych form, co raczej na zjawiskach jakościowo nowych, będących specyficznym dla danej epoki wyrazem właściwej gnozie potrzeby poznawczej. Uważa, że głównym celem Koła powinno być antycypowanie „gnozy” pierwszej połowy XXI wieku i podejmowanie starań, by narodziła się ona na gruncie polskim – w wyniku twórczego przetworzenia polskiej tradycji mesjanistycznej. Jako astrolog przewiduje, że za kilka dziesięcioleci Polska stanie się liderem duchowym Europy – głównym ośrodkiem kulturowego promieniowania. 

Artykuły w Gnosis: Horoskop Lucyfera - Gnosis 10

Kontakt: gnosis@gnosis.art.pl

powrót do głównej strony GNOSIS