poczta-e: gnosis@gnosis.art.pl 


ALFABETYCZNE ZESTAWIENIE

Oto zestawienie autorów zamieszczających swe teksty i prace plastyczne w GNOSIS. [Strona będzie uzupełniana sukcesywnie.]
Notka w klamrze na końcu każdego hasła oznacza numer Gnosis, w którym prace omawianego autora się ukazały; g - galeria, eG - strona eGNOSIS. Zawartość tejże klamerki często jest odsyłaczem do właściwej strony Gnosis.
Autorów zachęcamy do uzupełniania danych bio- i bibliograficznych - piszcie do nas.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z

 

Jarosław Adamowicz — filozof, literaturoznawca średniego pokolenia. Mieszka i pracuje w Lublinie. [9]

 

Aleksy N. Apuchtin (1841–1893), rosyjski poeta i prozaik. Jego twórczość, wyrafinowaną formalnie, przenika smutek i tęsknota. Znakomici kompozytorzy rosyjscy (Czajkowski, Rachmaninow i inni) pisało muzykę do wierszy Apuchtina. [5]

 

Anna Maria Bauer urodziła się w Warszawie. Ukończyła Wydział Grafki w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1981. Uprawia rysunek, tworzy autorskie książki unikatowe, a także instalacje i performance. Dotychczas ukazały się trzy powielone książki autorskie: Strumienność, Człowiek-Góra oraz Pożegnanie Anioła. Prace artystki znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Narodowego, Biblioteki Narodowej, Centrum Sztuki Współczesnej i Muzeum Literatury w Warszawie. Ma w swoim dorobku ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych - w wielu muzeach i galeriach w kraju i za granicą. [g]

 

Zdzisław Beksiński - jeden z najszerzej znanych polskich malarzy. Pochodzi z Sanoka, gdzie mieszkał do 1977 roku. Początkowo zajmował się fotografią artystyczną, potem rysunkiem, rzeźbą, malarstwem abstrakcyjnym i figuratywnym. W każdej z tych dziedzin szedł własną drogą twórczą, szokując nowatorstwem formalnym w pracach abstrakcyjnych i treściowym w figuratywnych. Na początku lat 70-tych powstały pierwsze obrazy tzw. ,,okresu fantastycznego” - liczne figuralne i pejzażowe kompozycje, dyktowane podświadomością, dotykające kwestii przemijania i śmierci. Pod koniec lat 80-tych artysta zmienił sposób malowania, coraz bardziej skupiając się na środkach artystycznych, temat ograniczając niemal tylko do przedstawień głów. W latach 90-tych powstają obrazy - „rysunki” z charakterystyczną kreską, jakby szkicową, z której forma wydobywa się, niczym pełnoplastyczna rzeźba. Przez kilka ostatnich lat Beksiński tworzy grafikę komputerową, która powstaje wyłącznie z przetwarzania zdjęć. W tych komputerowych fotomontażach odkrywamy tematy bliskie obrazom z „okresu fantastycznego”, uzyskane najnowszymi środkami artystycznymi. [g]

 

Mikołaj Bierdiajew (1874-1948), filozof rosyjski, za udział w ruchu socjalistycznym najpierw zesłany, a potem w 1922 r. wydalony z Rosji Sowieckiej. Brał żywy udział we francuskim życiu intelektualnym, a w latach 1926-1939 redagował pismo Putj. Opublikował m.in.: Sudjba Rossiji (Los Rosji, 1918), Nowoje sriedniowiekowie (Nowe średniowiecze, 1924, wyd. pol. 1936), O naznaczenii czełowieka (O przeznaczeniu człowieka, 1939), Samopoznanije (Samopoznanie, 1949). [4] [eG]

 

Małgorzata Bocheńska - scenarzystka i publicystka. Od ponad dziesięciu lat prowadzi w Warszawie Salon 101, w którym odbywają się spotkania elity intelektualnej i artystycznej. Rozproszone po różnych pismach teksty literackie: opowiadania, poezje, są rodzajem dziennika - często o bardzo osobistym wyrazie. [10]

 

Emil Bock (1895-1959) był drugim Erzoberlenkerem Społeczności Chrześcijan. Jest autorem dziewięciotomowego cyklu Beiträge zur Geistesgeschichte der Menschheit, 1934-1954, którego fragment - z tomu Cäsaren und Apostel (Stuttgart 1937) - drukowaliśmy w 3 numerze Gnosis. [3]

 

Marcin Brykczyński (1946) z wykształcenia ekonomista, przez kilkanaście lat związany ze sztuką ludową - asystent Ludwiga Zimmerera - co, jak sam podkreśla, było ważnym doświadczeniem życiowym. Tłumacz i autor poezji dla dzieci (Czarno na białym).[4]

 

Roman Bugaj - Studiował chemię i historię. Dr hab. nauk humanistycznych, były wykładowca historii chemii na U.W., autor kilkudziesięciu publikacji naukowych – m.in. Michał Sędziwój (1566 - 1636). Życie i Pisma (1968), Nauki tajemne w Polsce w dobie Odrodzenia (1976 i 1986), Eksterioryzacja istnienie poza ciałem (1990 i 1993), Fenomeny paranormalne. Czy poza prawami natury ? (1994), Teofil Modrzejewski (1995) oraz Hermetyzm. [1]

 

Sergiusz Bułgakow (1871-1944) – wybitny teolog prawosławny. W młodości kształcił się w seminarium duchownym w Orle. Odchodzi od wiary, studiuje prawo w Moskwie, interesuje się marksizmem. Praca O rynkach pri kapitaliczeskim proizwodstwie stanowi jego magisterium. W 1898 r. wyjeżdża jako stypendysta do Niemiec. Współpracuje m.in. z G.W. Plechanowem, K. Kautskim, i V. Adlerem. Pisząc pracę doktorską Kapitalizm i ziemledielije przekonuje się, że doktryna marksistowska to utopia. Od 1900 r. stopniowo powraca do prawosławia; publikuje Ot marksizma k idiealizmu. W 1910 wraz z J. N. Trubieckim, N.A. Bierdiajewem i W.F. Ernem tworzy wydawnictwo Put’, przyjaźni się z P.A. Fłorenskim. W 1918 r. przyjmuje święcenia kapłańskie, za co zostaje usunięty z uniwersytetu. Wykłada w uniwersytecie w Symferopolu, z którego zostaje usunięty w 1920 r. Po aresztowaniu w 1922 r., uznany za zdrajcę marksizmu, zostaje wysłany do Istambułu, skąd jedzie do Paryża. Zostaje profesorem teologii dogmatycznej w instytucie św. Sergiusza, współpracuje z pismem Put’ Bierdiajewa; od 1930 wykłada w King's College w Londynie; w 1934 r. wykłada w USA i Kanadzie. Umiera w Paryżu. [11]

 

Marek Chlebuś (ur. 1959) — inżynier, ekonomista, laureat Nagrody Specjalnej Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk w zakresie fizyki. Doradca gospodarczy i finansowy, członek Rady Informatyki przy Prezesie Rady Ministrów. Ma w swoim dorobku publikacje naukowe i popularyzatorskie z dziedziny fizyki, informatyki oraz finansów publicznych. [11, 12]

Mariusz Dobkowski (ur. 1967) — historyk. Zajmuje się religiami dualistycznymi i herezjami chrześcijańskiego średniowiecza, a w szczególności kataryzmem. Redaktor naukowy dwóch prac zbiorowych: Nurty chrześcijaństwa (1995) oraz Kościoły, wspólnoty, herezje (1997). Autor kilkunastu artykułów popularno-naukowych. [11]

 

Jan Doktór (ur. 1952) — doktor filozofii, historyk i religioznawca, pisarz, tłumacz, wykładowca. Ma w swoim dorobku szereg publikacji naukowych, w czym książkowe: Księga słów Pańskich, ezoteryczne wykłady Jakuba Franka, Adnotacje i anekdoty Pańskie, Jakub Frank i jego nauka, jest też współautorem przekładu kabalistycznej Sefer Jecira. Był redaktorem Przeglądu Wiadomości Agnecyjnych i Tygodnika Wojennego. [11]

 

Tadeusz Doktór (ur. 1950 r.), psycholog, pracownik naukowy UW. Opublikował m.in.: Spotkania z astrologią (1987), Taiji. Medytacja w ruchu (1988), Dzieci Wodnika (1988), Ruchy kultowe w Polsce (1991). [1, 4]

 

Ludomir Duda (ur. 1948) — geolog, chemik. Współtwórca koncepcji (zrealizowanej w 1992 r.) domu-ogrodu — rozwiązania dla cywilizacji alternatywnej. W 1979 r. wraz z Jerzym Prokopiukiem zainicjował promocję rolnictwa biodynamicznego. Założył spółdzielnię mieszkaniową „Inicjatywa Ekologiczna”, budującą pierwsze w kraju osiedla nie wymagające ogrzewania i minimalnie oddziałujące negatywnie na środowisko naturalne. Twórca i kierownik Fundacji Poszanowania Energii. Autor licznych publikacji o tematyce ekologicznej. Żonaty, troje dzieci. Hobby — rozmowa z przyjaciółmi. [11]

 

Krzysztof Gąsiorowski (ur. 1935). Poeta, jeden z założycieli Orientacji Poetyckiej Hybrydy. Wydał m.in. tomiki wierszy: Podjęcie bieli, Białe dorzecze, Tonące morze, Wyspa oczywistości, Wyprawa ratunkowa, Milczenie Minotaura, Powrót Atlantów, Gemmy w kości policzkowej; książki krytyczne: Trzeci człowiek, Fikcja realna, Warszawa jako kosmos wewnętrzny. Współredagował pisma: Widzenia, Orientację, Współczesność, Literaturę, Poezję, Wobec. [11]

 

E. J. Gold, amerykański myśliciel i praktyk, pisarz i artysta multimedialny, kontynuator gurdżijewowskiej szkoły „Czwartej drogi”, zainteresowany także innymi metodami transformacji osobowości (w tym starożytnymi ścieżkami „podróżowania po labiryncie”). [7]

 

Dobrosława Grzybkowska (ur. 1977), studiuje filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się literaturą, antropologią i teorią kultury, teorią komunikacji, religioznawstwem i toposami ezoterycznymi (gnoza, alchemia, angelologia, faeries). [12]

 

Wojciech Gutowski — literaturoznawca, polonista, badacz Micińskiego. Mieszka i pracuje w Toruniu. [9]

 

Stephan A. Hoeller urodził się w Budapeszcie, a od 1953 mieszka w Los Angeles. Jest wykładowcą Katedry Religii Porównawczej w Akademii Studiów Orientalnych. Pisze książki z dziedziny religii, filozofii i parapsychologii, współpracował z wieloma periodykami, m.in. Fate, Tomorrow i Exploring the Unknown, którego był wieloletnim redaktorem naczelnym. Jest autorem książek: The Mystery and Magic of the Eucharist, The Royal Road: A Manual of Kabalistic Meditation on the Tarot, The Gnostic Jung. Dr Hoeller stoi na czele Amerykańskiego Towarzystwa Gnostycznego, jest również biskupem naczelnym Ecclesia Gnostica. [7]

 

Agnieszka Jackl (ur. 1957), socjolog, propagator dorobku duchowego kultur antycznych. [8]

 

Tanna Jakubowicz-Mount — psychoterapeutka, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Transpersonalnego. W latach 1995-99 v-ce Przewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Transpersonalnego. W sierpniu 1997 r. zorganizowała IV Europejską Konferencję Transpersonalną na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Praktykuje buddyzm zen. Od 30 lat pracuje z ludźmi, towarzysząc im w procesie inicjacji — przekraczania lęku przed sobą Nieznanym. Najistotniejszą intencją jej pracy jest pragnienie, aby stanąć przed Bramą 21 wieku z nowym paszportem — homo holos — człowieka pojednanego ze sobą i ze światem. [11]

 

Bartosz Jastrzębski (ur. 1976), doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się filozofią religii, fenomenologią doświadczenia sacrum, dziejami mistyki i ruchów religijnych. Obecnie pracuje nad problemem stosunku twórcy psychologii analitycznej do religii Dalekiego Wschodu. [12]

 

James Joyce (1882-1941), dublińczyk, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, autor Dublińczyków, Stefana bohatera, Portertu artysty z czasów młodości, Ulissesa i wreszcie Finnegans Wake. Kształcił się w szkołach jezuickich. Zbuntowany przeciw stosunkom panującym w Irlandii, mając lat 20 wyjechał za granicę. Większą część życia spędził na kontynecie - głównie we Francji i Szwajcarii. [9]

   

Carl Gustav Jung (1875-1961) studiował i doktoryzował się z psychiatrii na uniwersytecie w Bazylei. Od 1903 pracował jako lekarz. Od 1907 do 1913 był najbliższym współpracownikiem Zygmunta Freuda. Zerwał z psychoanalizą, by sformułować własne poglądy - psychologię analityczną. Uzyskał uznanie światowe - był zapraszany do wykładania na wielu uniwersytetach. Napisał kilkadziesiąt tomów rozpraw - m.in. Aion, Psychologia a alchemia, Symbole przemiany, Typy psychologiczne, Mysterium coniunctionis, Psychologie und Religion. [4, 9, 10] 

  

Donat Kirsch (ur. 1953), pisarz polski mieszkający od 1981 r. w USA. Przed wyjazdem z kraju opublikował powieść Liście croatoan i wiele opowiadań, które ukazały się w prasie literackiej. Wprowadzenie stanu wojennego stanęło na przeszkodzie wydania powieści Pasaż. [4]

 

Efraim Kiszon (ur. 1924 w Budapeszcie) po wojnie wyemigrował do Izraela. Humorysta i satyryk, tłumaczony na wiele języków. W Polsce trzy zbiorki jego opowiadań ukazały się po raz pierwszy w 1994 roku. [7]

 

Ludwig Klages (1872-1956), filozof niemiecki, reprezentant metafizyki biocentrycznej, twórca nauki o ekspresji. Główne dzieło: Der Geist als Widersacher der Seele, 1929/32. Przedstawiliśmy fragment jego książki pt. Vom kosmogonischen Eros, w Gnosis nr 6. [6]

 

Tadeusz Kobierzycki – filozof, psychoterapeuta, kierownik naukowy Studenckiej Szkoły Higieny Psychicznej, autor książek Osoba. Dylematy rozwoju (1989) oraz Poza miłością i wolnością (w druku), opublikował około 100 artykułów i prac naukowych z zakresu higieny psychicznej, zdrowia psychicznego, teorii rozwoju osobowości, psychoterapii, bliski współpracownik prof. Kazimierza Dąbrowskiego, w latach 1981-1984 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej. [6]

 

Jan Amos Komenský (Comenius) (1562-1620), czeski myśliciel, współtwórca panzofii, reformator religii i pedagog. [9]

 

Bohdan Kos (ur. 1941) – fizyk teoretyk, filozof i poeta. W latach 80-tych współkierował podziemnym wydawnictwem LOS. Publikował w Odrze, Znaku, Kulturze niezależnej, Manuskripte, Muschelhaufen. Wydał tom wierszy Podróż złudna. Jest współautorem przekładu kabalistycznego tekstu Sefer Jecira. [10, 10, 12]

 

Piotr Kwiatkowski (ur. 1961). Wydał tomiki wierszy: Ars magna, b oraz Opowiadania. Poezje i rysunki publikował w Gnosis. Mieszka w Warszawie. [5, 12; g]

 

Jan Anker Larsen (1874-1957), autor m.in. takich - w latach trzydziestych tłumaczonych także na polski - powieści, jak Kamień mądrości czy Maria i Marta, słusznie uważany jest za czołowego protestanckiego mistyka przyrody, choć jemu samemu zapewne epitet „protestancki” nie spodobałby się. We wszystkich jego powieściach - i w wielu opowiadaniach - może najbardziej niezwykłe partie stanowią opisy mistycznych przeżyć przyrody: roślin, drzew, zwierząt; rzadziej ludzi. Tak mógł pisać jedynie ktoś, kto miał autentyczne przeżycia tego rodzaju. Przeczucie to nie myli czytelnika: w czasie swej podróży po Szwajcarii w roku 1925 na prośbę słuchaczy, Larsen opowiedział o kilku ważnych momentach swego życia. Mówi o tym w książce Vor offener Tur (Przed otwartymi drzwiami). [3]

 

Stefan Łubieński (1894-1975), wybitny polski antropozof (także uczeń Valentina Tomberga). Autor wielu dzieł antropozoficznych i literackich: dramatów: Przedproże (1937), Zmartwychwstanie (1939), autobiografii: Vor der Schwelle (1973), dzieła Prolegomena do wiedzy zdobytej pracą ducha (1988). [7]

 

Geddes MacGregor jest profesorem Uniwersytetu Południowej Kalifornii, teologiem i teozofem. W Gnosis nr 3 drukowaliśmy fragment jego pracy pt. Gnosis. A Renaissance in Christian Thought. [3]

 

Krzysztof Maurin (ur. 1923) jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Był twórcą i kierownikiem Katedry Metod Matematycznych Fizyki U.W. Jego najważniejsze prace to monografia Metody przestrzeni Hilberta (1959), Analiza, Methods of Hilbert’s Spaces (1967), General Eigenfunction Expensions and Unitary Representations of Topological Groups (1968). [1, 3, 4, 5, 10, 10, 11, 12]

 

Andrzej Milewski (ur. 1977). Student filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. W swej pracy badawczej koncentruje się na sferze spotkania filozofii teologii i ezoteryki. [10, 11]

 

René Nelli (ur. 1908 w Carcassone, zm. 1980) — myśliciel neokatrski, wybitny znawca religii katarskiej. Autor m.in. Le Phenomene cathare, La philosophie du catharisme, Życie codzienne katarów w Langwedocji w XIII wieku, oraz  Ecritures cathares. [3, 6, 6, 9]

 

Światosław Florian Nowicki (ur.1947) - filozof (znawca, tłumacz i komentator Hegla) i astrolog. Współczesny kontynuator tradycji myślenia spekulatywnego o zainteresowaniach interdyscyplnarnych (pogranicze filozofii i ezoteryki, astronomii i muzykologii itp.). [10]

 

Eugeniusz Obarski (ur. 1952) - teolog, filozof religii, muzyk, wydawca. Redaktor programowy pisma Wiedza Tajemna. Mieszka we Wrocławiu. [7, 12, 12]

 

Michał Otorowski (ur. 1971) – doktorant na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek kolegium redakcyjnego pisma Ars Regia, w którym publikuje. Mieszka w Warszawie. [12]

 

Henryk Paprocki (ur. 1946) jest teologiem, wykładowcą Prawosławnego Seminarium Duchownego i PWST w Warszawie. Opublikował m.in. Wieczerzę mistyczną, Teksty o Matce Bożej, La Promesse du Pere, Le mystere de l'eucharistie. [7, 8]

 

Milorad Pavić (ur.1929) serbski poeta i powieściopisarz, jest profesorem uniwersytetu w Belgradzie, historykiem literatury, wykładowcą uczelni we Francji, Austrii i Niemczech. Jego powieści: Słownik chazarski, Pejzaż malowany herbatą i Wewnętrzna strona wiatru oraz cztery tomy opowiadań, były przyczyną wysunięcia przez literaturoznawców z USA i Europy jego kandydatury do literackiej nagrody Nobla.  Według deklaracji Autora Słownik chazarski jest rekonstrukcją wydanego w Polsce w 1691 - i zniszczonego przez Inkwizycję - tajmniczego Lexicon Cosri. [7]

 

Plutarch (ok. 45 - ok. 120) platoński filozof i moralista, autor słynnych Moraliów — listów i diatryb, a także Żywotów równoległych, poświęconych sławnym Grekom i Rzymianom. W Cheronei, w Beocji założył własną szkołę filozoficzną na wzór Akademii Platońskiej. [9]

 

Jerzy Prokopiuk (ur. 1931) - filozof, religioznawca, gnostyk. Redaktor naczelny, twórca Gnosis. W roku 1999 ukazał się pierwszy tom jego esejów Labirynty herezji, w roku 2000 zaś - drugi: Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis aeterna (jako pierwszy tom Biblioteki Gnosis). [1, 2, 2, 5, 7, 7, 10, 11, 12]

 

Rainer Maria Rilke (1875-1926), jeden z najwybitniejszych liryków wszystkich czasów, urodził się w Pradze. Jako młody poeta, tworzył pod wpływem francuskich symbolistów, rozwijał wątki mistyczne w poezji. Zmarł w Montreux. Liryka Rilkego rozwija muzyczne aspekty słowa. Jest sposobem filozoficznego poznania. To wielka poezja idealistyczna. Najwyższy poziom sztuki to dwa jego ostatnie dzieła życia: Elegie duinejskie i Sonety do Orfeusza (1922). Ważniejsze utwory Rilkego: Księga obrazów (1902), Księga godzin (1903), Nowe poezje (1907/8), Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge (1910). [3]

 

Lech Robakiewicz (ur. 1954) - grafik, wydawca. Mieszka i praktykuje w Warszawie. Wydał: Ostry zakręt, Przeczucie, Spis rzeczy. Przygotowuje do wydania dwa kolejne tomy: Te słowa oraz Teraz. [6, 11, 12; g]

 

Zofia Rosińska (ur. 1945), filozof, specjalistka w zakresie estetyki i psychologii głębi, autorka prac: Jung (1982) i Freud (1993). [8]

 

Kurt Rudolph jest znawcą gnostycyzmu starożytnego zwłaszcza mandaizmu (m.in. autorem Die Mondäer). W Gnosis 3 drukowaliśmy tekst poświęcony Nauce o zbawieniu i Zbawicielu, będący fragmentem jego książki pt. Die Gnosis. [3]

 

Joanna Salamon — znana tłumaczka poezji rosyjskiej, autorka esejów krytycznoliterackich, w latach 1981-98 na emigracji w Holandii. Swą uwagę skupia na ezoterycznych, „ukrytych nurtach literatury polskiej”, zmaganiach dwóch jej nurtów: solarnego i lunarnego. Jest autorką książek Latarka Gombrowicza oraz Cztery godziny albo zegar Dziadów. [8, 9, 11]

 

Andrzej Saramowicz (ur.1955) - absolwent Queensland Institute of Natural Science w Australii. Prowadzi Szkołę Nauk Sufich w Warszawie; udziela instrukcji w dziedzinie medytacji i praktyk sufickich. Autor artykułów, tłumacz i redaktor przygotowanej do wydania książki Spotkania z Mistrzem Sufi. Przewodnik po współczesnym Sufizmie. [12, 12]

 

Marek Grzegorz Sawicki (ur. w 1953 - roku Węża). Studiował filozofię buddyjską i filozofie bramińskie. Wyznawca i nauczyciel buddyzmu tybetańskiego. Gra na tabli i tamburze. Był współzałożycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Buddyjskiego Karma Kagyu w Polsce. Jest inicjatorem wielu działań szeroko pojętego ekumenizmu. Uczy chemii w liceum. [6]

 

Krzysztof Sierżęga (ur. 1954) - okultysta, wróżbita, nauczyciel i badacz Tarota. Ezoteryką zajmuje się od 30 lat. Członek środowisk reinterpretujących historię kultury, religioznawstwo, antropologię, psychiatrię, psychologię i in. W latach 90-tych sekretarz redakcji i publicysta miesięcznika Czary. Autor scenariuszy, artykułów i cykli felietonów o tematyce ezoterycznej. Mieszka i pracuje w Warszawie. [12]

 

Rudolf Steiner (1861-1925), twórca antropozofii. [8]

 

Robert Stiller (ur. 1928), pisarz, literaturoznawca, wybitny tłumacz, przede wszystkim literatury pięknej. [2]

 

Jan Witold Suliga (ur. 1951), etnograf, podróżnik i pisarz, jest także dyrektorem Państwowego Muzeum Etnograficnego w Warszawie. [2, 8, 12]

 

Leszek Szkutnik jest nauczycielem języka angielskiego i autorem wielu podręczników do nauki języków obcych. Interesuje się filozofia, a zwłaszcza hermeneutyka. Nauczanie i naukę języków obcych traktuje jako sztukę. Z antropozofią zetknął się za sprawa profesora Leona Manteuffla, światowej sławy kardiochirurga, filozofa i antropozofa, którego uczył angielskiego. Lekcje miały formę konwersacji, z których nauczyciel - jak sam mówi - skorzystał znacznie więcej niż uczeń. Przyjaźń ich trwała 17 lat, aż do śmierci Profesora. [4, 5]

 

John Ronald Reul Tolkien (1892-1973) - był profesorem filologii w Oksfordzie, znawcą literatury i języka staroangielskiego, autorem wielu prac naukowych. W 1937 r. opublikował swą pierwszą powieść: Hobbit, która przeniosła mu światowy rozgłos. Nalegania czytelników spowodowały, że w latach 50-tych wydał trylogię Władca pierścieni: Drużyna pierścienia (Wyprawa), Dwie wieże oraz Powrót króla (w Polsce wydane w połowie lat 60-tych), co ugruntowało jego pozycję. Dopełnieniem cyklu jest kompendium Silmarilion. [7] 

 

Joanna Tokarska-Bakir (ur. 1958), etnolog, związana z Katedrą Etnografii UW i ZakłademTeorii Kultury IFiS PAN. Praca doktorska z zakresu religijności tybetańskiej. Zainteresowania: tybetanistyka, hermeneutyka H. G. Gadamera i fenomenologia H. Corbina. Publikowała w pismach: Lud, Literatura na Świecie, Polska Sztuka Ludowa. [4]

 

Jan Tomkowski (ur. 1953), prozaik, eseista, historyk literatury. Opublikował m.in.: Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej, Mistyczny świat Williama Blake’a, Mistyka i herezja. [5, 8]

 

Henryk Waniek (ur. 1942) Studiował na ASP w Katowicach - na Wydziale Grafiki. Prace wystawia na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce a także za granicą. Maluje głównie wizyjne, poetyckie pejzaże, w których zaznaczają się silne wpływy surrealizmu i tzw. realizmu magicznego. Zainteresowanie H. Wańka budzi zwłaszcza problem przestrzeni oraz symbolika liczb. Zajmuje się też scenografią dla teatru, filmu i telewizji. Pisze również eseje z pogranicza filozofii, estetyki i historii. [g]

 

Friedrich Weinreb - o Friedrichu Weinrebie trudno jest pisać, bo nie można zakwalifikować go do jakiejś grupy czy klasy: czy był naukowcem? Przez lata zajmował się statystyką ekonomiczną, był profesorem, dziekanem, a nawet rektorem uniwersytetów w różnych krajach. Był wielkim znawcą kabały. Czy był chasydem, a może nawet cadykiem? Niewątpliwie był „wszystkim tym” w „jakimś stopniu”, w pewnych okresach swego życia. Czy był członkiem „ruchu oporu” w czasie okupacji hitlerowskiej w Holandii i Belgii? I tak, i nie: rozwinął pełną fantazji, wielce odważną akcję „podziemną”, która uratowała życie setkom Żydów w Holandii. Czy był może literatem? Niewątpliwie tak: posiadamy wiele (ok. czterech tysięcy stron druku) jego wspomnień, opisujących jego przeżycie w „tym i tamtym świecie” - książki także o wielkiej wartości artystycznej. Był znawcą tradycji żydowskiej - świadczą o tym wielkie 4 tomy jego Jüdischen Kallender, gdzie każdemu dniu roku poświęcona jest mała monografia, kończąca się weinrebowską „opowieścią chasydzką” - w dużym stopniu „zmyśloną”, czy też wykoncypowaną, owocem nieraz wielkiej inspiracji. [5]

 

Andrzej Wierciński (ur. 1930-2003) - profesor antropologii, religioznawca, kierownik Zakładu Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także 13 uniwersytetów zagranicznych - m.in. w Kairze, Paryżu, Meksyku, Waszyngtonie i Los Angeles. Autor ok. 200 publikacji naukowych tyczących etnogenezy Słowian, starożytnego Egiptu i przedhiszpańskiego Meksyku oraz kabalistycznej hermeneutyki biblijnej. Twórca oryginalnych rozwiązań symbolizacji oraz antropologii religii. Opublikował m.in. Magia i religia (1993) oraz  Przez wodę i ogień. Biblia i Kabała (1996). [10]

 

Maciej Wrześniowski — absolwent wydziału filozofii UW. Od czasu ukończenia studiów autor, pozostając wiernym tradycji hermetycznej pracuje w ajencji reklamowej i tworzy reklamy czystości środków. [11]

 

Paweł Zacharewicz, doktorant UMCS w Lublinie. W latach 1995-1996 podróżował po Indiach. Spotkał się z Satya Sai Babą, Sri Ravi Shankarem, Gurumaji, Czeczu Rinpocze. [12]

 

Izabella Zaremba-Szydłowska - psycholog i historyk, psychoterapeuta, w ostatnich latach zajmuje się ruchem antropozoficznym Camphill w Europie Zachodniej. Współpracuje z pismem Camphill Corespondence. Mieszka w Warszawie. [4, 4, 5]
 

Iwona Żółtowska (ur.1958), pracownik naukowy Instytutu Filologii Klsycznej UW, wykładowca łaciny i greki, tłumacz. Przłożyła m.in. Rozważania o snach Artemidora z Daltis oraz i Cztery mowy przeciwko Katylinie Marka Tulliusza Cycerona.

powrót do strony o autorach     powrót do głównej strony GNOSIS