eGNOSIS

 

Andrzej Wierciński — nota biograficzna    

Mariusz Dobkowski

Mariusz Dobkowski (ur. 1967) - historyk. Zajmuje się religioznawstwem. Interesuje się herezjami średniowiecznymi, nurtami dualistycznymi w chrześcijaństwie (głównie kataryzmem) i symboliką religijną. Redaktor naukowy prac zbiorowych: Nurty chrześcijaństwa, Semper, Warszawa 1995 oraz Kościoły, wspólnoty, herezje, Semper, Warszawa 1997.

 

Prof. Andrzej Wierciński (1930-2003) antropolog i religioznawca. Zapoczątkował polskie badania w dziedzinie antropologii religii. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykładał na kilkunastu zagranicznych uczelniach, m.in. w Kairze, Paryżu, Meksyku, Tbilisi, Waszyngtonie i Los Angeles. Autor około 180 publikacji naukowych, m. in. Magia i religia. Szkice z antropologii religii (1993) i Przez wodę i ogień. Biblia i Kabała (1996). Redaktor The Peculiarity of Man (vol. 1-7, 1996-), materiałów z corocznych konferencji na temat osobliwości natury gatunkowej człowieka w ujęciu historycznym i filozoficznym. Profesor był także jednym z autorów pisma „Gnosis” (Gnosis i Daath. Część I — miara, liczba i waga).

 

Jako antropolog zajmował się zróżnicowaniem rasowym człowieka, etnogenezą Słowian, starożytnym Egiptem, przedhiszpańskim Meksykiem.

 

Przedmiotem zainteresowań religioznawczych Profesora była magia, szamanizm, postać Zbawiciela, kompleks religijno-symboliczny Wielkiej Bogini, wyobrażenie Góry Kosmicznej, wierzenia reinkarnacyjne, religia aztecka. Do jego osiągnięć należy porównanie tradycyjnego języka mitu ze współczesnym przekazem naukowym, stworzenie oryginalnego ujęcia rozwoju światopoglądowego, analiza procesu symbolizacji (z uwzględnieniem zjawisk postrzeżenia, wyobrażenia i halucynacji), reinterpretacja Jungowskiego archetypu Cienia (nazywanego według własnej terminologii Antypersoną). Profesor znany był przede wszystkim z kabalistycznej egzegezy Biblii, dokonywanej metodami gematrii.

 

 

[Na stronie GNOSIS też Wspomnienie o Przyjacielu. Na śmierć Andrzeja Wiercińskiego - szkic Jerzego Prokopiuka]

 

powrót do strony Autorzy GNOSIS   powrót do strony głównej eGNOSIS