eGNOSIS

 
O wierze

Jerzy Prokopiuk

Jerzy Prokopiuk (ur.1931), filozof, religioznawca, gnostyk. Redaktor naczelny Gnosis. W roku 1999 ukazał się pierwszy tom jego esejów Labirynty herezji, w 2000 zaś - drugi: Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis aeterna (jako pierwszy tom Biblioteki Gnosis). W 2001 roku tom trzeci: Nieba i piekła., zaś w 2003 - kolejne: Szkice antropozoficzne i pierwszy tom Zapisków życia duchowego - Światłość i radość - Inspiracje i refleksje. 

Termin „wiara” — prymitywnie i fałszywie pojmowany przez chrześcijaństwo kościelne jako „akt przyjmowania za prawdo jakichś twierdzeń na mocy głoszącego je autorytetu (w pierwszym rzędzie zawsze człowieka lub instytucji)” — należy, moim zdaniem, zastąpić określeniem „ufność” czy „gotowość”.

 

Ufność (gotowość) tak pojęta ma trzy poziomy:

 

1. ufność poznawcza („Ja” — (samo)świadomość — poznanie — gwarantują wolność tej ufności: ufam wtedy „z” mojego „ja”, świadomie i w sposób wolny, a nie wskutek gwałtu czyjegoś autorytetu, nieświadomie i zniewolony).

 

2. Miłosna zgoda na prawdę (np. przeznaczenia) i rzeczywistość (np. losu), afirmacja prawdy i rzeczywistości, świadoma zgoda na wszystko (choć jeszcze bierna).

 

3. Wola (np.) przeznaczenia i losu („ja” chce radości i cierpienia jako tego, co daje mu jego jaźń).

powrót do strony GNOSIS 2     powrót do strony głównej GNOSIS