poczta elektryczna: gnosis@gnosis.art.pl 

Bibliografia GNOSIS

 

Pisma antropozoficzne

 

Rudolf Steiner, Antropozoficzny kalendarz duszy, Wydawnictwo Akademia, Toruń 1995.

Rudolf Steiner, Antropozoficzny kalendarz duszy, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2001.

Rudolf Steiner, Chrześcijaństwo jako rzeczywistość mistyczna a misteria dawnych czasów [19..?].

Rudolf Steiner, Droga do poznania wyższych światów, Sosnowiec 1993.

Rudolf Steiner, Droga do wtajemniczenia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2000.

Rudolf Steiner Duchowe hierarchie i ich odzwierciedlenie w świecie fizycznym, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1995.

Rudolf Steiner, Duchowi przewodnicy człowieka, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1994.

Rudolf Steiner, Egipskie mity i misteria, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2001.

Rudolf Steiner, Filozofia wolności, Wydawnictwo Spektrum, Warszawa 2000.

Rudolf Steiner, Jak osiągnąć poznanie wyższych światów, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2000.

Rudolf Steiner, Jedna z dróg ku samopoznaniu człowieka. Próg świata duchowego, przeł. T. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Spektrum, Warszawa 1996.

Rudolf Steiner, Kronika Akasha, Gebethner i Wolf, Warszawa [19..?], przedruk: Penta C, Warszawa 1982.

Rudolf Steiner, Kronika Akaszy/biała, Wydawnictwo Mitra, Sosnowiec 1994.

Rudolf Steiner, Kronika Akaszy, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2001.

Rudolf Steiner, Myśleć sercem, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2000.

Rudolf Steiner, Ogólna wiedza o człowieku jako podstawa pedagogik, Wydawnictwo Genesis, Gdynia.

Ita Wegman, Rudolf Steiner, Podstawy sztuki leczenia poszerzonej wiedzą duchową, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1994.

Rudolf Steiner, Posłannictwo Archanioła Michała, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2001.

Rudolf Steiner, Przejawy karmy, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1997.

Rudolf Steiner, Przemiany życia duszy, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1999.

Rudolf Steiner, Stopnie wyższego poznania i inne teksty, przeł. T. Mazurkiewicz, J. Prokopiuk, Wydawnictwo Spektrum, Warszawa 1995.

Rudolf Steiner, Stosunek świata gwiazd do człowieka, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1999.

Rudolf Steiner, Tajemnice Ewangelii św. Marka, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1998.

Rudolf Steiner, Teozofia, przekł. T. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Spektrum, Warszawa 1993

Rudolf Steiner, Teozofia różokrzyżowców, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1996.

Rudolf Steiner, U bram teozofii, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1997.

Rudolf Steiner, Wiedza tajemna, czyli poznanie wyższych światów, Wydawnictwo Mitel, Gdynia 1992.

Rudolf Steiner, Wpływ rozwoju ezoterycznego na człowieka, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1998.

Rudolf Steiner - Jedna z dróg ku samopoznaniu człowieka, Spektrum, Warszawa 2003.

Rudolf Steiner - Świat zmysłów i świat ducha, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2003.

 

Gudrun Burkhard, Ujmij życie w swoje ręce, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 1999.

Friedrich Hausemann, Otto Wolff, Obraz człowieka jako podstawa sztuki leczenia, Wydawnictwo V.I.D.I., 2001.

Otto Wolff, Medycyna antropozoficzna i jej leki/Vademecum leköw i kosmetyköw firm Wala i Weleda, Wydawnictwo Spektrum, Warszawa.

 

Jerzy Prokopiuk, Od filozofii do antropozofii (s.89-115); Antropozofia Rudolfa Steinera jako metoda poznania świata duchowego (s.116-138); Antropozofia jako most między starym a nowym poznaniem (s.139-158); Ziemia świetlista, czyli o rolnictwie biologiczno-dynamicznym (s.159-167); Pedagogika Rudolfa Steinera (s.168-174); Tajemnice dziecka (s.175-191); Christengemeinschaft (Społeczność chrześcijan), czyli odnowa chrześcijaństwa (s. 192-229); Robert Walter – nauczyciel, doradca, uczony (s.230-233) [w: Labirynty herezji, Wydawnictwo Muza, Warszawa 1999].

Jerzy Prokopiuk, Trzy drogi gnozy (s. 35-51) [w: Oblicza gnozy pod red. Elżbiety Przybył, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2000].

Jerzy Prokopiuk, Christengemeinschaft (Społeczność Chrześcijan), czyli odnowa chrześcijaństwa (s. 48-79), Steinerowska demonozofia (s. 80-91), w: Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis aeterna, Wydawnictwo tCHu, Warszawa 2000.

Jerzy Prokopiuk,  Antropozofia R. Steinera jako metoda poznania świata duchowego, „Pismo Literacko – Artystyczne”, 2/1986, s.142-143.

Jerzy Prokopiuk, Ruch różokrzyżowy a medytacja (s. 106-132), Cień demona nad Niemcami, cień demona nad światem (s.233-239) w: Nieba i Piekła, Wydawnictwo Uraeus, Gdynia 2001.

Jerzy Prokopiuk, Szkice antropozoficzne, Studio Astropsychologii, Białystok 2003

 

Artur Jocz, Antropozofia Rudolfa Steinera (1861-1925), czyli próba stworzenia podstaw neognozy (s.97-112) [w: Oblicza gnozy pod red. Elżbiety Przybył, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2000].

 

Andrew Welburn, Początki chrześcijaństwa - esseńskie misterium, gnostyckie objawienie, chrześcijańska wizja, Wydawnictwo Spektrum, Warszawa 1998.

 

Rudolf Steiner, Odzwierciedlenie charakteru umysłowości J.W. Goethego w baśni „O Zielonym Wężu i pięknej Lilii” (rok 1918). [Jest to nowe opracowanie artykułu R. Steinera pt.: Tajemne objawienia Goethego, który ukazał się w 1899 r. z okazji 150 rocznicy urodzin Goethego w „Magazin fur Literatur”] (s. 48-62) w: J.W. Goethe - Baśń o Zielonym Wężu i Pięknej Lilii, Wydawnictwo Arche, 2000.

Rudolf Steiner, Zagadki filozofii w zarysie historycznym, „Gnosis” nr 8.

 

C.G. Jung, Archetypy i Symbole, tłum. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1976.

C.G. Jung, Rebis, czyli kamień filozoficzny, tłum. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1989.

 

Szymon Chrząstowski, Rudolf Steiner (1861-1925). Życie twórcy antropozofii, „Gnosis” nr1.

Tadeusz Doktór, Materiały do bibliografii prac Rudolfa Steinera w języku polskim, „Gnosis” nr1.

 

Opracowała Magdalena Sikorska

 

[Patrz też: Pisma R. Steinera na stronie GNOSIS oraz Ogród antropozoficzny]

powrót do strony głównej bibliografii GNOSIS     powrót do głównej strony GNOSIS