Minerve. Napis głosi:
Tu, dnia 12 lipca 1210 roku 180 Doskonałych zmarło w płomieniach za wiarę katarską i niepodległość Okcytanii.