Minerve - to tu 180 Doskonałych odrzuciło propozycję wyparcia się swojej wiary i zostało bestialsko spalonych na stosie.
To miejsce jest pomnikiem wierności, podobnie jak inne w Langwedocji - uświęcone przez mękę katarów.