ANDRZEJ SARAMOWICZ


Andrzej Saramowicz - ur.1955. Absolwent Queensland Institue of Natural Science w Australii. Autor wielu artykułów, tłumacz. Prowadzi Szkołę Nauk Sufich; udziela instrukcji w dziedzinie medytacyjnych i praktyk sufickich. 

Zainteresowany od najmłodszych lat mistycyzmem, zostaje najpierw ministrantem, potem studiuje hagiografie świętych, filozofię i jogę. W połowie lat 70-tych utrzymuje kontakty z polskimi kręgami ezoteryków (A. Teslar, R.Walter). W roku 1980 wyjeżdża do Anglii, gdzie studiuje nauki R. Steinera, oraz Teozofię. Zostaje studentem Arcane School. Od roku 1981 mieszka w Australii. Tu kontynuuje swoje poszukiwania, w trakcie których bada kręgi ezoteryczne, ruch New Age, zostaje teozofem, mistrzem masońskim, taoistą. Dalsze poszukiwania prowadzą go do Sufizmu, w którym rozpoznaje współczesną formę starożytnych nauk ezoterycznych. Po dziesięciu latach poszukiwań autentycznego sufickiego mistrza i rocznej podróży dookoła świata, znajduje wreszcie swojego nauczyciela w Melbourne. W roku 1995 zostaje uczniem Grandszajcha pięciu ścieżek sufickich, Szajcha al-Tariqa Hazrata Azad Rasoola z Indii. Poprzez serię transformujących doświadczeń w obecności Szajcha, Andrzej Saramowicz uzyskuje nowy wgląd w swoje wcześniejsze zainteresowania i poglądy, od których ostatecznie odchodzi, by poświęcić się całkowicie praktykom i studiom Sufizmu.

Uważa, że Sufizm jest drogą bardziej odpowiednią dla ludzi Zachodu, niż inne systemy  duchowe pochodzące ze Wschodu. Od roku 1996 mieszka w Polsce i na prośbę swojego Grandszajcha udziela instrukcji w medytacji i praktykach pięciu ścieżek sufickich. Prowadzi wykłady i warsztaty sufickie, oraz jest autorem wielu artykułów na temat gnozy i mistycyzmu muzułmańskiego.
Andrzej Saramowicz mieszka w Warszawie, jest żonaty i pracuje jako lektor języka angielskiego oraz trener biznesu.

Artykuły w GNOSIS: Glosariusz terminologii sufickiej, Alchemia w tradycji mistycyzmu muzułmańskiego - Sufizmu  - Gnosis 12.

Kontakt: sufism@poczta.onet.pl

powrót do strony autorów GNOSIS     powrót do głównej strony GNOSIS