poczta-e: gnosis@gnosis.art.pl 


- ALFABETYCZNE ZESTAWIENIE AUTORÓW

- WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE O AUTORACH

Oto nieco bliższych wiadomości o autorach zamieszczających swe teksty i prace plastyczne w GNOSIS.
Strona będzie uzupełniana sukcesywnie.

Mariusz Dobkowski

Krzysztof Janczuk

Bartosz Jastrzębski

Bohdan Kos

Piotr Kwiatkowski

Krzysztof Maurin

Światosław Florian Nowicki

Jerzy Prokopiuk

Lech Robakiewicz

Andrzej Saramowicz

Ewa Dorota Seydlitz

Andrzej Wierciński

powrót do głównej strony GNOSIS