Mariusz Dobkowski

 

Mariusz Dobkowski — historyk i religioznawca. Zajmuje się religiami dualistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem kataryzmu i manicheizmu a także antropologią religii (symbolika religijna, związki rytuału z mitem). W jego dorobku znajduje się monografia kataryzmu: Kataryzm. Historia i system religijny (Wydawnictwo WAM, Kraków 2007). Jest redaktorem lub współredaktorem naukowym następujących publikacji — numeru kwartalnika „Nomos” 49/50 (2005) poświęconego dualizmowi oraz prac zbiorowych: Kościoły, wspólnoty, herezje. Szkice z tradycji chrześcijańskiej (Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997) i Nurty chrześcijaństwa. Materiały z wykładów (Warszawa 1995). Autor 70 artykułów naukowych i popularnonaukowych, 103 artykułów przeglądowych i haseł do wielotomowej publikacji Religia. Encyklopedia PWN, pod red. T. Gadacza i B. Milerskiego (Warszawa 2001-2003, t. 1-10). Napisał także ponad 130 recenzji prasowych z książek naukowych i popularnonaukowych.

Artykuły w GNOSIS: Czy consolamentum dawało zbawienie? Szkic z liturgii katarskiej  Gnosis 11.
Nadto na stronie Gnosis
wprowadzenie do działu Pamiątek katarskiech: Kataryzm, artykułów: Manicheizm, Gnostycyzm, Paulicjanie, Reinkarnacja w religiach i tradycjach ezoterycznych, a także recenzji: Vidocq metafizyczny, Solaris, gnoza i optymizm technologiczny, Teologia reszty, Duch i litera. Kilka uwag na temat Religii katarów Jeana Duvernoy, Mistyka zaprzepaszczona, czyli nowa ekranizacja Solaris Stanisława Lema, Matrix, czyli filmowe odczytanie gnozy; współautor Bibliografii katarskiej, mapy rozprzestrzeniania się manicheizmu; tłumacz tekstu Mistyka katarska.

Kontakt: mariuszdob@poczta.onet.pl

powrót do strony autorów GNOSIS     powrót do głównej strony GNOSIS